Miljöpolicy

Conlumina arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. Denna miljöpolicy uppdateras årligen och de identifierade miljöaspekterna omsätts i handlingsplaner.

Vår miljöpolicy

  1. Vi arbetar endast med serverleverantörer som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och som använder 100% förnybar el i sina datacenter.
  2. Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men strävar efter att överträffa gällande lagar, förordningar och andra bestämmelser i alla väsentliga avseenden.
  3. Vi har åtagit oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda, minska företagets förbrukning och minimera transporter.
  4. Vi använder kollektivtrafik och minimerar resandet genom att till exempel hålla möten online.
  5. Vi kommer att arbeta förebyggande och sträva efter klimatneutralitet genom att bland annat bidra till miljöorganisationer.
  6. Vi utbildar våra anställda i hur de kan vara mer miljömedvetna i sitt dagliga arbete.