Strategi och forskning

Vi omvandlar idéer till fullt utvecklade projektplaner med detaljerade steg för design och leverans.

Vi planerar upplevelsen

Strategisk planering och forskning är avgörande för att ditt webbprojekt ska lyckas och för att du ska få ut det mesta av din budget. Som byrå har vi stor erfarenhet av att lyssna på kundernas önskemål och analysera behoven hos både deras företag och kunder. Vi erbjuder opartisk rådgivning, hjälper dig att identifiera möjligheter, minska risker och övervinna utmaningar, samtidigt som vi utvecklar en digital strategi som är rätt för ditt företag och en plan för att genomföra den.

  1. Vi genomför djupgående intervjuer med intressenter för att få en tydlig bild av ditt företag, dina produkter, din kultur och dina värderingar. Vi utför sökordsundersökningar, konkurrentundersökningar och allmänna marknadsundersökningar för att se till att slutprodukten når fram till dina idealkunder. Vi fokuserar starkt på SEO och innehållsstrategi som ett sätt att uppnå dina affärsmål och mål.
  2. Vi tar fram en sökoptimerad webbplatskarta som definierar webbplatsens sidstruktur och navigering, och interaktiva wireframes som beskriver layouten och användarupplevelsen.
  3. Vi planerar IT-lösningens utformning och lägger fram alternativ för utveckling med uppskattade kostnader. Vi erbjuder full insyn i våra uppskattningar så att du vet exakt vad du får för pengarna och kan fatta ett välinformerat beslut om din investering.

I slutet av planeringsfasen för webbprojektet kommer du att ha en komplett uppsättning tekniska dokument för följande faser av innehåll, design, och utveckling, och förtroende för att fortsätta att arbeta med oss.

Är du redo för nästa nivå?

Boka en kostnadsfri konsultation med oss idag för att diskutera ditt projekt och hur vi kan hjälpa dig. Bara lugn, här finns inget säljteam - du talar direkt med de personer som utför arbetet.

Kontakta oss
Fler tjänster