Fixa dubbla ID:n för Oxygen repeater

Detta inlägg har arkiverats eftersom korrigeringen inte längre behövs. Om du fortfarande är intresserad av koden kan du hitta den på Github.