Vår process

Vad du kan förvänta dig när du samarbetar med oss. Lär dig vår process och se om vi passar dig.

Skriven av Conlumina | juli 20, 2022
10 min läsning

Funderar du på att anlita oss för ditt webbprojekt, men är osäker på vad du kan förvänta dig? Titta inte längre! I det här inlägget kommer vi att ge en detaljerad uppdelning av hur ett typiskt 3-månaders projekt för företagswebbplatser med vår byrå ser ut, från början till slut. Detta kommer att ge dig en bättre förståelse för vår process och hur vi arbetar, vilket hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om huruvida våra tjänster är rätt för ditt projekt. Så utan vidare, låt oss komma igång!

Inskolningsprocessen

Vi börjar med att skapa ditt klientkonto och ger dig en guidad tur i vår klientportal. Detta kommer att vara den huvudsakliga arbetsytan och vi kommer att försöka hålla så mycket av arbetet och kommunikationen som möjligt inom denna. Du kan logga in på portalen när som helst och se vad vi arbetar med, medan vi arbetar med det. Det är också här som allt som har med ditt projekt att göra kommer att finnas. Här hittar du alla dina uppgifter, personliga anteckningar, kommande möten, filer och leveranser snyggt organiserade. Det betyder att du inte behöver oroa dig för att förlora filer eller hålla reda på ändlösa e-postkedjor. Allt finns i portalen och kommer att fortsätta att finnas där så länge du behöver efter att projektet har avslutats.

Vi kommer också att planera ett veckosamtal med dig varje vecka. Då synkroniserar vi oss och går igenom vad som har hänt under den senaste veckan. Det blir din chans att ställa eventuella frågor eller ge feedback på färdiga leveranser.

För att se till att alla intressenter och teammedlemmar hålls informerade och uppdaterade erbjuder vi möjligheten att spela in, transkribera och sammanfatta alla samtal för att underlätta för dig. På så sätt får alla som inte kunde delta i ett möte möjlighet att gå igenom de viktigaste punkterna och besluten. På så sätt kan vi se till att alla är medvetna om vad som diskuterades och beslutades.

När vi har avslutat inskolningen börjar vi arbeta.

Planeringsfasen för webbprojektet

Det är här vi planerar allt för att se till att projektet slutförs i tid, inom budget och med den kvalitet som krävs. Planeringen omfattar identifiering av projektets mål och syften, fastställande av omfattningen av det arbete som måste utföras samt upprättande av en tidsplan och budget för att slutföra arbetet. Planeringen innebär också att identifiera och hantera eventuella risker som kan påverka projektet och att skapa beredskapsplaner för att hantera dessa risker.

Forskning, analys och strategier

Vi börjar med att genomföra intervjuer med intressenter för att få en grundlig förståelse för ditt företag, dina produkter, din kultur och dina värderingar.

Vi gör sedan en marknadsanalys, en konkurrentanalys och en SWOT-analys av din nuvarande webbnärvaro. SWOT-analysen är identisk med vår 360º webbrevision service. Om du redan har genomfört detta steg kommer kostnaden för revisionen att dras av från planeringsavgiften.

Slutligen utvecklar vi en digital strategi, SEO-strategi, innehållsstrategi och UX-strategi för att vägleda projektet.

Mål, ansvar och krav

Efter att ha slutfört denna förberedande bedömning och idéutveckling går vi vidare till att definiera specifika mål för webbplatsen med hjälp av SMART-målsättningen. Detta hjälper oss att identifiera tydliga mål som är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.

Vi hjälper också till med att skapa en ansvarsfördelning som hjälper till att klargöra roller och ansvarsområden för de olika personer eller grupper som är involverade i utveckling, underhåll och förvaltning av webbplatsen.

Vi skapar sedan en kravspecifikation med hjälp av MoSCoW-metoden, som gör det möjligt att prioritera funktioner och fastställa vad som "måste ha", "bör ha", "kan ha" och "inte ha" utifrån den givna tidsramen och resurserna.

Informationsarkitektur och prototyper

Därefter fokuserar vi på informationsarkitekturen, vilket innebär att definiera mallar, nyckelord för mallar, navigering och skapa en visuell sitemap för att skapa en logisk och intuitiv struktur för webbplatsens innehåll.

När vi har godkänt webbplatskartan går vi vidare till designkonceptet, vilket är en idé eller ett tillvägagångssätt som utgör grunden för webbplatsens design. Den beskriver webbplatsens övergripande utseende och känsla och vägleder designprocessen, inklusive element som färgschema, typografi, bilder och layout, samt eventuella övergripande teman eller idéer.

När designkonceptet är godkänt skapar vi en wireframe, vilket är en visuell representation av webbplatsen som visar innehållets layout, struktur och hierarki utan några stilistiska eller visuella designelement. Detta hjälper oss att snabbt testa och iterera olika designidéer.

När trådramen har godkänts omvandlar vi den till en prototyp, som är en mer avancerad, interaktiv version av trådramen med mer detaljerade designelement som färg, typografi och bilder. Vi använder prototypen för att testa webbplatsens användbarhet och samla in feedback från användarna.

Utformning av IT-lösningar

Vi skapar också ett dokument för utformning av en IT-lösning, som beskriver de tekniska detaljerna för den föreslagna IT-lösningen och ger en detaljerad översikt över lösningen och hur den kommer att implementeras och stödja verksamheten. Detta inkluderar information som lösningens arkitektur, de hård- och mjukvarukomponenter som kommer att användas samt de processer och policyer som kommer att implementeras. Designdokumentet för IT-lösningen innehåller också uppskattningar och alternativ för utveckling samt en exakt tidslinje för de efterföljande projektfaserna.

Presentation av lösningar

Vi bokar sedan in ett möte med intressenterna för att presentera våra lösningar och svara på eventuella frågor eller problem. Här ger vi dig också en offert för genomförandet av projektplanen. Genom att separera planeringsfasen från genomförandefaserna vill vi försäkra oss om att du är nöjd med projektets inriktning innan vi engagerar för mycket resurser. Om du av någon anledning beslutar dig för att inte gå vidare med oss kan du nu gå därifrån med hela projektplanen till en kostnad av endast 20% av din totala budget. Vi hoppas att detta alternativ kommer att ge dig en viss sinnesfrid och hjälpa dig att känna dig trygg med att välja vår byrå för att arbeta med ditt projekt.

Innehållsfasen

Det är här vi skapar och samlar all nödvändig text och visuell media för webbplatsen.

Kopiera

Vi skapar eller samlar in den nödvändiga webbtexten, och vi hjälper alltid till med korrekturläsning och redigering. Om du inte har någon stilguide för innehållsskrivande hjälper vi dig att skapa en sådan för att beskriva de redaktionella riktlinjerna och standarderna för att skriva innehåll för ditt specifika företag eller varumärke.

Visuals

När det gäller visuellt material kommer vi antingen att skapa eller samla in allt nödvändigt material, inklusive din logotyp och andra varumärkestillgångar, bilder och videor. Den här processen kan också vara ett samarbete där vi hjälper till med redigering, konvertering och komprimering av media vid behov.

Det är i allmänhet bäst att ha förberett allt innehåll innan designfasen inleds, men om detta inte är möjligt kan designteamet börja arbeta när hemsidans innehåll är klart. I slutändan beror det på projektets specifika behov och prioriteringar i vilken ordning innehålls- och designfaserna avslutas.

Designfasen

Konstruktionsfasen är uppdelad i två steg. Först fokuserar vi på hemsidan. Detta är ofta den mest komplexa och funktionsrika sidan på en webbplats och kräver vanligtvis en mer detaljerad designprocess än andra mallar. Genom att först färdigställa designkonceptet för hemsidan har vi en solid grund att bygga på när vi går vidare med utformningen av de andra mallarna.

När hemsidekonceptet har godkänts utformar vi resten av mallarna. Den här processen går oftast snabbare eftersom vi redan har bestämt oss för den estetiska riktningen och fastställt ett konsekvent utseende och en konsekvent känsla för webbplatsen som kommer att föras vidare till de andra sidorna.

När alla mallar har godkänts skapar vi en visuell stilguide för att hjälpa ditt interna marknadsföringsteam och dina designers att skapa ytterligare visuellt material som överensstämmer med webbplatsen. Guiden beskriver de designelement och principer som används på webbplatsen, inklusive färgpalett, typografi, bildmaterial och riktlinjer för layout. Den levereras både som en PDF-fil och som en levande sida på den nya webbplatsen, vilket gör det enkelt för ditt team att hänvisa till den och använda den vid behov.

Utvecklingsfasen

Utvecklingsfasen överlappar vanligtvis konstruktionsfasen. Den är uppdelad i fem faser.

1. Utveckling

Vi börjar med backend-utvecklingen. Detta inkluderar att konfigurera WordPress, skapa dina anpassade posttyper, taxonomier och anpassade fält, konfigurera eventuella plugins från tredje part som kommer att användas och programmera webbplatsens anpassade funktionalitet. Genom att följa Standarder för PHP-kodning och Kodningsstandarder för PHP i WordPressVi ser till att koden är ren, konsekvent och underhållbar.

Därefter fortsätter vi med frontendutvecklingen och skapar den visuella designen, layouten och frontendfunktionaliteten med hjälp av HTML5, CSS3 och JavaScript. Genom att följa WordPress, W3C, och WCAG Med hjälp av kodningsstandarder ser vi till att webbplatsen byggs på ett sätt som är tillgängligt, funktionellt och uppfyller standarderna.

Vi förbereder de webbkomponenter som kommer att användas och utvecklar alla komponenter som saknas enligt WAI-ARIA-designmönster för kompatibilitet med skärmläsare och andra hjälpmedel.

För utformningen av webbplatsen skriver vi objektorienterad CSS (OOCSS) enligt en förenklad block-element-modifier-metodik (BEM). För funktionaliteten i fronten, t.ex. tangentbordskontroller och fokushantering, använder vi vanilla JavaScript. Detta gör det möjligt för oss att avlasta jQuery-biblioteket som levereras med WordPress, vilket bidrar till att nå målen för vår garanti för högsta prestanda.

Vi utvecklar våra webbplatser med ett mobilt tillvägagångssätt och använder flexibla rutnät, flytande typografi och responsiva bilder för att skala upp designen och justera layouten på större skärmar. Slutligen utför vi grundliga webbläsartester för att se till att webbplatsen är kompatibel med alla moderna webbläsare och att den försämras på ett elegant sätt när det behövs.

När designen av frontenddesignen har godkänts av designern och webbplatsen har granskats av chefen skickar vi dig en länk till utvecklingssidan, där du kan lägga till kommentarer eller feedback direkt på webbplatsen genom ett gränssnitt med peka-och-klicka-gränssnitt.

Vi samlar in din feedback, genomför eventuella ändringar och ber om ditt godkännande.

2. Optimering

I detta skede optimerar vi webbplatsens prestanda när det gäller hastighet, användbarhet och säkerhet. Detta innebär arbete både på själva webbplatsen, på den server som den ligger på och på CDN-nätverket (Content Delivery Network). Vi fortsätter att finjustera saker och ting tills webbplatsen uppfyller löftet i vår PageSpeed-garanti.

Därefter lägger vi in metadata för webbplatsen och optimerar de enskilda webbsidorna för sökmotorer. Detta innebär bland annat att vi ser till att alla sidor innehåller de sökord som de är inriktade på, att de har beskrivande och koncisa titeltaggar och metabeskrivningar, header-taggar, en URL-struktur med många sökord och lämplig alt-text för bilder.

Vi testar alla kontaktformulär, anmälningsformulär och andra formulär på webbplatsen som används för att samla in information från användarna. Vi ser till att processen för inlämning av formuläret fungerar som förväntat, att fel hanteras korrekt och att känsliga uppgifter överförs på ett säkert sätt. Vi ser också till att alla länkar på webbplatsen fungerar och att länkstrukturen för nytt innehåll är den avsedda.

Slutligen korrekturläses och granskas webbtexten av copywritern.

3. Betatestning

Detta är det sista teststeget innan webbplatsen släpps till allmänheten. Först låter vi dig testa webbplatsen. Därefter låter vi två av våra teammedlemmar testa webbplatsen. Slutligen ber vi en extern användare som är representativ för målgruppen att testa webbplatsen och ge feedback om sin upplevelse. Återkopplingen används för att identifiera eventuella kvarstående problem eller områden som kan förbättras och för att göra slutliga justeringar av webbplatsen innan den släpps officiellt. När webbplatsen har godkänts av chefen ber vi dig om ditt slutliga godkännande. Webbplatsen är sedan redo för driftsättning.

4. Utplacering

I det här skedet överför vi webbplatsen från utvecklingsservern till produktionsservern. I de flesta fall innebär detta helt enkelt att utvecklingsservern skalas upp till produktionskraven. Vi gör en sista genomgång av webbplatsen och åtgärdar eventuella kvarvarande fel som kan ha införts under överföringen.

När allt har slutförts skapar vi dokumentationen för webbplatsen, som kommer att vara tillgänglig för dig som interaktiva guider från WordPress-administrationsområdet. Vi konfigurerar ett schema för säkerhetskopiering och testar återställning från säkerhetskopiering. Vi konfigurerar din CDN, konfigurerar DNS-poster och brandväggar och pekar din domän till den nya servern. Et voila! Webbplatsen är öppen för hela världen.

Slutligen skickar vi in en XML-sitemap till Google och andra sökmotorer, där vi informerar dem om den nya webbplatsstrukturen och ber dem att söka igenom webbplatsen.

5. Drift och underhåll

I detta sista skede planerar vi ett möte med ditt team för att fira lanseringen, upprätta en underhållsplan och utvärdera projektet: resultat/plan, uppnådda mål osv. Vi ger dig också våra sista rekommendationer och uppdateringar.

Vi bokar sedan in ett nytt möte med dina innehållsansvariga för en 2 timmars CMS-utbildning som avslutar projektet.

Avslutningsvis

Det är viktigt att notera att processen för att utveckla en webbplats kan variera beroende på projektets specifika behov och mål. De steg som beskrivs i den här artikeln ger dock en allmän översikt över den process som vår byrå följer när den arbetar med ett projekt för en företagswebbplats. Genom att arbeta nära våra kunder och följa en strukturerad process kan vi leverera högkvalitativa webbplatser som uppfyller kundens och målgruppens behov.

Vi hoppas att den här översikten har gett dig en bättre förståelse för hur vi går till väga när det gäller projekt för företagswebbplatser och vilka steg som krävs. Om du har några ytterligare frågor eller vill diskutera ditt specifika projekt mer i detalj, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att arbeta med dig och hjälpa dig att nå framgång med din webbplats.

Fler inlägg