Vår process

Vad du kan förvänta dig av ett samarbete med oss. Utforska vår process och se om vi passar ert företag.

Skriven av Conlumina | juli 20, 2022
5 min läsning

Funderar du på att anlita oss för ditt webbprojekt, men är osäker på vad du kan förvänta dig? Då behöver du inte leta längre! I det här inlägget går vi igenom ett typiskt 3-månaders webbprojekt för företag med vår byrå. Detta kommer att ge dig en bättre förståelse för vår process och hur vi arbetar, vilket hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om vår lämplighet för ditt projekt. Så, utan dröjsmål, låt oss dyka in!

Inskolningsprocessen

Vi börjar med att skapa ditt kundkonto och ger dig en guidad rundtur i vår kundportal, som fungerar som den centrala arbetsytan för projektet. Allt som rör ditt projekt, t.ex. uppgifter, anteckningar, möten, filer och leveranser, kommer att finnas prydligt organiserat i portalen. Du kan komma åt den när som helst för att se våra pågående framsteg.

Vi planerar också veckovisa samtal för att synkronisera och diskutera den senaste utvecklingen, så att ni kan ställa frågor eller ge feedback. För att hålla alla intressenter informerade spelar vi in, transkriberar och sammanfattar dessa samtal. Detta säkerställer att även de som inte kan delta i mötena kan granska viktiga punkter och beslut.

Planeringsfasen för webbprojektet

I den här fasen planerar vi noggrant allt för att säkerställa att projektet slutförs i tid, inom budget och enligt de kvalitetsstandarder som krävs. I planeringen ingår att definiera mål, omfattning, tidsplan och budget. Vi tar också upp potentiella risker och utvecklar beredskapsplaner.

Forskning, analys och strategier

Vi börjar med att förstå ert företag, era produkter, er kultur och era värderingar genom intervjuer med intressenter. Därefter gör vi en omfattande analys av er webbnärvaro, marknad och konkurrenter. Därefter skapar vi digitala strategier, SEO-strategier, innehållsstrategier och marknadsföringsstrategier som vägleder projektet.

Mål, ansvar och krav

Vi fastställer specifika mål med hjälp av SMART-ramverket och skapar ett ansvarsschema för att klargöra rollerna. Med MoSCoW-metoden prioriterar vi funktioner baserat på tid och resurser.

Informationsarkitektur, koncept och prototyper

Vi utformar en logisk webbplatsstruktur, inklusive mallar och navigering, som representeras av en visuell webbplatskarta. Vi kartlägger också nyckelorden för varje sida. Designkonceptet, som definierar webbplatsens övergripande utseende och känsla, godkänns sedan. En trådram (en lågupplöst representation av webbplatsen) och en prototyp (en mer avancerad interaktiv version) skapas och testas för användbarhet.

Utformning av IT-lösningar

Vi tar fram ett detaljerat designdokument för IT-lösningen som omfattar tekniska aspekter, arkitektur, hårdvara, programvarukomponenter, processer och policyer. Dokumentet innehåller också utvecklingsuppskattningar och en exakt tidslinje för efterföljande faser.

Presentation av lösningar

Vi presenterar våra lösningar för intressenterna och lämnar en offert på genomförandet av projektplanen. Planerings- och implementeringsfaserna är åtskilda för att säkerställa att ni litar på projektets inriktning. Om ni väljer att inte gå vidare med oss kan ni nu gå därifrån med hela projektplanen för endast 25% av den beräknade totala budgeten, vilket ger er sinnesro när ni väljer vår byrå.

Innehållsfasen

Under denna fas skapar eller samlar vi in alla viktiga text- och bildmaterial för webbplatsen. Om du levererar texten till webbplatsen hjälper vi till med korrekturläsning och redigering. Vid behov kan vi skapa en stilguide för innehållsskrivande för ditt företag eller varumärke. Om du levererar det visuella materialet, t.ex. logotyper, varumärkestillgångar, bilder och videor, kan vi hjälpa till med mediaredigering, konvertering och komprimering.

Helst bör allt innehåll vara klart innan designfasen startar. Vid behov kan dock designteamet påbörja arbetet när innehållet på hemsidan är klart. Ordningsföljden mellan innehålls- och designfaserna beror på projektspecifika behov och prioriteringar.

Designfasen

Denna fas består av två steg. Först fokuserar vi på hemsidan. Detta är ofta den mest komplexa och funktionsrika sidan på en webbplats, och kräver vanligtvis en mer detaljerad designprocess än andra mallar. Genom att först färdigställa designkonceptet för hemsidan har vi en solid grund att bygga vidare på när vi går vidare till att designa de andra mallarna. Denna process går vanligtvis snabbare, eftersom vi redan har bestämt oss för den estetiska inriktningen och skapat ett konsekvent utseende och känsla för webbplatsen som kommer att föras vidare till de andra sidorna.

När alla mallar har godkänts skapar vi en visuell stilguide som hjälper ditt interna marknadsföringsteam och designers att skapa ytterligare material som överensstämmer med webbplatsen. I guiden beskrivs designelement, färgpalett, typografi, bildspråk och riktlinjer för layout. Den levereras både som PDF och live på webbplatsen, vilket gör den enkel för ditt team att referera till och använda efter behov.

Byggfasen

Denna fas överlappar vanligtvis designfasen. Den är indelad i 5 steg.

Utveckling

Backend-utveckling innebär att konfigurera WordPress och eventuella plugins från tredje part som kommer att användas, skapa dina anpassade inläggstyper, taxonomier och anpassade fält samt programmera webbplatsens anpassade funktionalitet. Genom att följa Standarder för PHP-kodning och Kodningsstandarder för PHP i WordPressVi ser till att koden är ren, konsekvent och underhållbar.

Frontend-utveckling omfattar visuell design, layout och funktionalitet. Genom att följa WordPress, W3C, och WCAG Med hjälp av kodningsstandarder ser vi till att webbplatsen byggs på ett sätt som är tillgängligt, funktionellt och uppfyller standarderna.

Vi förbereder de webbkomponenter som kommer att användas och utvecklar alla komponenter som saknas enligt WAI-ARIA-designmönster för kompatibilitet med skärmläsare och andra hjälpmedel.

För utformningen av webbplatsen skriver vi objektorienterad CSS (OOCSS) enligt en förenklad block-element-modifier-metodik (BEM). För funktionaliteten i fronten, t.ex. tangentbordskontroller och fokushantering, använder vi vanilla JavaScript. Detta gör det möjligt för oss att avlasta jQuery-biblioteket som levereras med WordPress, vilket bidrar till att nå målen för vår garanti för högsta prestanda.

Vi använder oss av ett mobilanpassat arbetssätt med flexibla rutnät, flytande typografi och responsiva bilder. Grundliga webbläsartester säkerställer att webbplatsen är kompatibel med alla moderna webbläsare och att den nedgraderas på ett smidigt sätt när det behövs.

När webbplatsen har godkänts av chefen uppmanar vi dig att lägga till eventuella kommentarer eller feedback direkt på webbplatsen via ett peka-och-klicka-gränssnitt. Vi samlar in din feedback och genomför eventuella ändringar i sista minuten.

Optimering

Vi optimerar webbplatsens prestanda för hastighet, användbarhet och säkerhet för att uppfylla våra garanti för högsta prestanda. Metadata och webbsidor optimeras för sökmotorer, och alla formulär testas noggrant. Webbtexter korrekturläses och granskas.

Betatestning

Testning av webbplatser sker i flera steg, där du, vårt team och en extern användargrupp ger feedback. Slutliga justeringar görs innan den officiella lanseringen.

Utplacering

Webbplatsen överförs till produktionsservern och de sista granskningarna och korrigeringarna görs. Dokumentation tillhandahålls, säkerhetskopior och CDN konfigureras och webbplatsen går live.

Drift och underhåll

Efter lanseringen träffar vi ert team för att fira, sätta upp underhållsplaner och utvärdera projektet. Vid ett separat möte ges CMS-utbildning för era content managers, vilket avslutar projektet.

Avslutningsvis

Processen för webbplatsutveckling kan variera beroende på projektets behov, men våra beskrivna steg ger en allmän översikt över vårt tillvägagångssätt. Genom nära samarbete och en strukturerad process levererar vi högkvalitativa webbplatser som är anpassade till kunderna och deras målgrupp.

Vi hoppas att den här översikten har gett dig en bättre förståelse för hur vi går till väga när det gäller projekt för företagswebbplatser och vilka steg som krävs. Om du har några ytterligare frågor eller vill diskutera ditt specifika projekt mer i detalj, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att arbeta med dig och hjälpa dig att nå framgång med din webbplats.

Fler inlägg