Ökad hastighet och minskad påverkan

Med mer än 2 miljarder webbplatser på internet är en grönare webb en nödvändig utveckling av våra digitala metoder. Genom att prioritera effektivitet och hållbarhet kan vi avsevärt minska miljöpåverkan från vår närvaro på nätet. Kärnan i detta tillvägagångssätt är förståelsen för att en snabbare och effektivare webbplats i sig är mer hållbar. I det här inlägget förklarar vi varför.

Skriven av Conlumina | June 4, 2024
4 min läsning
hållbar webbdesign

Behovet av en grönare och snabbare webb

År 2024 kommer det att finnas cirka 2 miljarder webbplatser på internet. Var och en av dessa webbplatser bidrar till koldioxidutsläpp på grund av den energi som krävs för hosting, bearbetning och dataöverföring. Följaktligen har internet som helhet blivit en av de största källorna till föroreningar och överträffar till och med flygindustrin när det gäller miljöpåverkan.

Som ett företag som ägnar sig åt att bygga webbplatser med låga koldioxidutsläpp och hög prestanda anser vi att hållbar webbutveckling inte bara är möjlig utan också nödvändig. Genom att följa bästa praxis och använda gröna hostinglösningar skapar vi webbplatser som är både effektiva och miljövänliga, vilket ger våra kunder hållbar tillväxt och en konkurrensfördel i sökandet.

Varför webbplatsens prestanda och hållbarhet går hand i hand

Vid första anblicken kan prestation och hållbarhet verka vara två skilda saker. Men de är intimt förknippade med varandra.

 1. Effektiv kod- och resurshantering
  Högpresterande webbplatser är byggda med ren och effektiv kod som minimerar mängden data som överförs och bearbetas. Detta ger inte bara snabbare laddningstider utan minskar också den energi som krävs för dataöverföring och serverdrift.
 2. Optimerade bilder och media
  Att minska storleken på bilder och andra mediefiler innebär att mindre data behöver överföras, vilket leder till snabbare laddningstider och lägre energiförbrukning.
 3. Minimalistisk design
  Genom att fokusera på enkelhet och användbarhet minskar vi komplexiteten på våra webbplatser, vilket i sin tur minskar den datorkraft som krävs för att rendera dem, vilket sparar energi.
 4. Grön hosting och molninfrastruktur
  Genom att samarbeta med gröna hostingleverantörer som använder förnybara energikällor minskar webbplatsens koldioxidavtryck ytterligare. Detta säkerställer att den energi som krävs för att hålla webbplatserna online kommer från hållbara källor.

Mätning av koldioxidutsläpp med webbplatsens koldioxidkalkylator

För att säkerställa att våra insatser gör en påtaglig skillnad använder vi oss av Koldioxidkalkylator för webbplatsär ett verktyg som är utformat för att uppskatta koldioxidutsläppen från en webbplats. Här följer en genomgång av hur det fungerar och vad det tar hänsyn till:

 1. Dataöverföring
  Kalkylatorn bedömer mängden data som överförs mellan servern och användarens webbläsare. Detta inkluderar storleken på HTML, CSS, JavaScript, bilder, videor och alla andra filer som utgör webbsidan. Större dataöverföringar kräver mer energi och ökar därmed koldioxidavtrycket.
 2. Värdleverantörens energikälla
  Den utvärderar om servrarna som hostar webbplatsen drivs av förnybara energikällor eller fossila bränslen. Gröna hostingleverantörer, som använder förnybar energi, minskar avsevärt de koldioxidutsläpp som är förknippade med driften av en webbplats.
 3. Antal besök
  Verktyget tar hänsyn till trafikvolymen, eftersom fler besök innebär att mer data överförs och att fler serverresurser används. Hög trafik kan leda till högre koldioxidutsläpp om det inte motverkas av effektiva metoder.
 4. Effektivitet för enheter och nätverk
  Effektiviteten hos de enheter som används för att komma åt webbplatsen och de nätverk som de arbetar på beaktas också. Detta inkluderar att överväga om användarna använder högeffektiva enheter och nätverk, som förbrukar mindre energi och därför har ett lägre koldioxidavtryck.

Website Carbon Calculator använder dessa faktorer för att uppskatta koldioxidutsläppen från en webbplats. Även om det bara är en uppskattning gör detta omfattande tillvägagångssätt att webbplatsägare och utvecklare bättre kan förstå miljöpåverkan av deras närvaro online och identifiera specifika områden där förbättringar kan göras för att minska utsläppen.

För en mer detaljerad förklaring av Website Carbon Calculators metodik och dess betygssystem kan du besöka deras officiell guide. Den här resursen ger djupgående insikter i hur kalkylatorn fungerar, vetenskapen bakom dess beräkningar och tips om hur man skapar en mer hållbar webbplats. Vi delar med oss av några nedan för att du ska komma igång:

Steg för att minska webbplatsens koldioxidavtryck

 1. Välj gröna hostingleverantörer: Se till att din webbplats är hostad på servrar som drivs med förnybar energi.
 2. Optimera din kod: Använda effektiva kodningsmetoder för att minimera mängden data som behandlas och överförs.
 3. Komprimera och optimera media: Använda verktyg för att komprimera bilder och andra mediefiler utan att kompromissa med kvaliteten.
 4. Implementera cachning: Minska serverbelastningen och dataöverföringen genom att lagra ofta använda data lokalt på användarens enhet.
 5. Använd ett nätverk för innehållsleverans (CDN): Distribuera innehåll närmare användarna för att minska avståndet som data färdas, och därmed minska utsläppen.
 6. Regelbundna granskningar: Granska regelbundet webbplatsens prestanda och koldioxidpåverkan med hjälp av verktyg som Website Carbon Calculator för att identifiera områden där förbättringar kan göras.

Bli grön och välmående

Att bygga en grönare webb är en nödvändig utveckling av våra digitala metoder. Genom att prioritera effektivitet och hållbarhet kan vi avsevärt minska miljöpåverkan från vår närvaro på nätet. Kärnan i denna strategi är förståelsen för att en snabbare och mer effektiv webbplats i sig är mer hållbar. Genom att följa bästa praxis och utnyttja grön teknik skapar vi webbplatser som presterar på högsta nivå samtidigt som vi minimerar deras koldioxidavtryck.

Om du är intresserad av att bygga en hållbar webbplats eller vill veta mer om våra metoder, tveka inte att kontakta nå ut. Tillsammans kan vi göra webben till en grönare plats.

Fler inlägg